Steiney photographer Berglaug

Þura photographer Berglaug

Þórdís photographer Berglaug

1883 Magazine pg. 89 photographer Berglaug

Sólveig photographer Berglaug

Reykjavíkurdætur photographer Berglaug

Salka photographer Berglaug